Tìm kiếm
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU Năm 2021, ngành thủy sản phấn đấu duy trì kim ngạch xuất khẩu tương đương năm 2020

20 Tháng Mười Một Quản Trị

Năm 2021 thủy sản phấn đấu duy trì kim ngạch tương đương 2020

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU Năm 2021, ngành thủy sản phấn đấu duy trì kim ngạch xuất khẩu tương đương năm 2020

Năm 2021, ngành thủy sản phấn đấu duy trì kim ngạch xuất khẩu tương đương năm 2020 Cùng với doanh nghiệp trong các ngành khác, từ cuối tháng 9 tới nay, ngành thủy sản đã bắt đầu hoạt động trở lại và từng bước thích nghi với “bình thường mới”. Ông Trương Đình Hòe – […]

Xem thêm
Mơ ước có nơi Quý khách khám phá “Thiên đường hải sản”

24 Tháng Bảy Quản Trị

HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NGƯ DÂN TÀU CÁ: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở BÌNH THUẬN)

3 Tháng Ba Quản Trị

Mo hinh SEM NCTC Binh Thuan 1

HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NGƯ DÂN TÀU CÁ: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở BÌNH THUẬN)

HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NGƯ DÂN TÀU CÁ: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở BÌNH THUẬN) Đinh Phi Hổ – Nguyễn Anh Tuấn ____________________________________________________________ PGS.TS. Đinh Phi Hổ (ĐH Phan Thiết) Email: dinhphiho@gmail.com ĐT: 0938 170757 Th.S. Nguyễn Anh Tuấn (Trung tâm Thủy […]

Xem thêm

Về đầu trang