Tìm kiếm
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 ĐỢT 2

7 Tháng Mười Hai Quản Trị

Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023

31 Tháng Mười Quản Trị

XÉT TUYỂN VC NĂM 2023

Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báovề việc tuyển dụng viên chức năm 2023  Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-TTTS ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản Thành phố về tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 3192/SNN-TCCB ngày 23 […]

Xem thêm
Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

27 Tháng Bảy Quản Trị

Về đầu trang