Tìm kiếm
Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023

31 Tháng Mười Quản Trị

XÉT TUYỂN VC NĂM 2023

Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báovề việc tuyển dụng viên chức năm 2023  Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-TTTS ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản Thành phố về tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 3192/SNN-TCCB ngày 23 […]

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

6 Tháng Sáu Quản Trị

XÉT TUYỂN VC NĂM 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-TTTS ngày 22 tháng 05 năm 2023 của Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản Thành phố về tuyển dụng viên chức năm 2023 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số […]

Xem thêm
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

30 Tháng Mười Hai Quản Trị

Về đầu trang