Tìm kiếm

Thông tin Trung tâm thủy sản

ĐỀ ÁN Đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

ĐỀ ÁN  

(ĐA-TTTS 189 <=> TQ-GKHD 981)

Đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố

tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1074/VP-KT ngày 25 tháng 01 năm 2018 và Thông báo số 711/TB-VP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đầu tư Dự án Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ;

Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố báo cáo nghiên cứu Đề án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ như sau:

banner86

I. MỤC TIÊU

 • Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1688/UBND-CNN ngày 18 tháng 4 năm 2009 về chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, nội dung:

Quy mô khoảng 100 ha;

Giao Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư;

Hình thành Trung tâm thương mại – Dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực, đảm bảo mục tiêu thực hiện chiến lược biển Việt Nam theo Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW của ban chấp hành khóa X. Thu hút các nhà chế biến xuất khẩu sử dụng công nghệ chế biến sạch, có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm.

 • Thực hiện Quy hoạch Cảng cá Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ trong danh mục hệ thống Cảng cá Quốc gia tại Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; và chủ trương của Thành ủy về đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố trong Chương trình hành động số 43-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch 1/2000, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quy hoạch 1/500; và thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục đầu tư 02 dự án trực thuộc Trung tâm Thủy sản thành phố, Dự án Cảng – Chợ cá và Hạ tầng Khu chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Khởi động đầu tư xây dựng Cảng cá trước để đánh thức tiềm năng Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững về kinh tế, xã hội, gắn liền bảo vệ chủ quyền và biển đảo Tổ quốc. Xây dựng ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp 4.0 có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cộng đồng ngư dân ven biển, ven sông và nội đồng góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trước mắt và lâu dài; giảm hộ nghèo, tăng hộ khá bền vững.
 • Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; chủ động quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 • Dự án Cảng – Chợ cá, Dự án hạ tầng Khu chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ tạo ra công ăn việc làm có tác động tích cực trở lại cho việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong sinh hoạt của người lao động khai thác, dịch vụ nghề cá, kinh doanh, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
 • Trung tâm Thủy sản thành phố là đầu mối giao thương lớn về thủy hải sản cùng với bạn thuyền khắp nơi đổ về, là nơi thu thập được thông tin hàng ngày từ ngư dân tàu cá khai thác thủy hải sản trên biển, là nơi đến của khách du lịch trải nghiệm, ưa chuộng ẩm thực thủy hải đặc sản tươi ngon được đưa từ tàu cá lên như Cảng – Chợ cá Sydney cũng như thành phố Đà Nẵng đang triển khai đầu tư xây dựng Cảng nghề cá quốc tế quy mô gần 20ha bằng với quy mô dự án Cảng – Chợ cá Trung tâm Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản trong mối liên kết chuỗi sản xuất nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ và thương mại sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng.

+ Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống; phát triển thị trường tiềm năng mới nổi và thị trường tiêu thụ trong nước.

+ Đảm bảo các kênh buôn bán và tiếp thị thủy hải sản mang tính cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố từng bước mở rộng với các tỉnh lân cận thành phố và trong toàn quốc, kể cả các nước trong khu vực.

+ Chuyển các hệ thống buôn bán thủy hải sản truyền thống thành các hệ thống bán đấu giá cạnh tranh lành mạnh.

+ Đảm bảo thông tin tiếp cận đầu vào nhanh chóng, công khai, chính xác và phong phú về tiếp thị hàng thủy sản, giá cả, công nghệ chế biến, bảo quản,… tới các đối tượng khai thác, bán buôn, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần ngành thủy sản.

+ Giảm thất thoát sau khai thác đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn xử lý, chế biến, kinh doanh thủy hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần cho các hoạt động đối với các phương tiện đánh bắt thủy hải sản.

+ Cung cấp cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ việc bốc dỡ và tiếp thị các lọai thủy hải sản có giá trị cao, tiếp nhận nguyên liệu hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến xuất khẩu.

+ Thiết lập các bộ phận dịch vụ hỗ trợ (bến cảng, kho chứa, bảo quản, thanh toán, khu nghỉ của ngư dân,…).

 • Thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

II. NỘI DUNG

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND và Công văn số 1688/UBND-CNN, dự kiến kinh phí đầu tư Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, như sau:

 1. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư Trung tâm Thủy sản thành phố dự kiến: 1.542 tỷ đồng, trong đó, bao gồm:

 • Bồi thường giải phóng mặt bằng:

Tổng mức đầu tư dự kiến: 342 tỷ đồng.

Nguồn vốn: ngân sách thành phố đã tạm ứng bồi thường 100ha.

 • Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá

Tổng mức đầu tư dự kiến: 500 tỷ đồng;

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố, gồm:

Tổng mức đầu tư Cảng cá dự kiến: 110 tỷ đồng; Bao gồm: Hạng mục cầu cảng, nạo vét trước cảng, kè bảo vệ bờ nơi tiếp giáp cầu cảng, bãi tập kết thủy sản chuyển đi, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng điều hành cảng.

Tổng mức đầu tư Chợ cá dự kiến: 390 tỷ đồng; Bao gồm: Công trình ứng dụng công nghệ cao có kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp không gian cảnh quan toàn khu vực, được bố trí liền kề cầu cảng, bãi nhập hàng từ tàu đánh cá, khu vực sạp chợ kinh doanh giao dịch thủy sản, bãi xuất hàng, văn phòng quản lý, san lấp mặt bằng, hệ thống điện, nước, truyền thông, chiếu sáng… các công trình phụ trợ: vệ sinh, kỹ thuật, kho.

 • Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

Tổng mức đầu tư dự kiến: 700 tỷ đồng,

Nguồn vốn: tạm ứng ngân sách thành phố.

 1. Phân kỳ đầu tư:
  • Tiến độ triển khai dự án: 2019-2021

Năm 2019 dự kiến:

 • Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt 02 Dự án đầu tư thuộc Trung tâm Thủy sản trong quý I năm 2019; Quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định giao đất trong cuối quý I năm 2019.

+ Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá 20ha; trong đó có có Cảng cá dài 300m.

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu chế biến thuỷ sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 80 ha.

 • Triển khai công tác rà phá bom mìn toàn khu.

Trong năm năm 2019 dự kiến triển khai thi công các hạng mục công trình:

 • Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá (20ha)

Giai đoạn 1: Hạng mục cầu cảng dài 300m; Hạng mục nạo vét trước cảng cá; Nhà quản lý điều hành cảng cá; Hạng mục hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc.

Giai đoạn 2: Dự kiến sau khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động (năm 2020), tiến hành triển khai giai đoạn 2, bao gồm các hạng mục còn lại: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá; sửa chữa nhỏ tàu cá; Hạng mục nhà chợ cá; Hạng mục san lấp mặt bằng; Hạng mục đường nội bộ; Trạm xử lý nước thải cục bộ… kè bảo vệ bờ; cổng, tường rào và nhà bảo vệ; Nhà văn phòng Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản…

 • Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản (80ha)

Giai đoạn 1: Hạng mục san lấp mặt bằng; Hạng mục hệ thống cấp thoát nước và thu gom nước thải; Hạng mục hệ thống điện; Hạng mục đường nội bộ; Hạng mục nhà máy xử lý nước thải.

Năm 2020 đưa vào khai thác vận hành khu Cảng – Chợ cá.

Năm 2021 đưa hạ tầng khu chế biến thủy sản và cở sở dịch vụ nghề cá tiếp nhận doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy chế biến thủy sản để hoạt động.

 • Phân kỳ nguồn vốn đầu tư

Tổng mức đầu tư Trung tâm thủy sản thành phố dự kiến: 1.542 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư:

 • Bồi thường giải phóng mặt bằng 100ha: 342 tỷ đồng, Ngân sách thành phố đã tạm ứng 338,2 tỷ đồng bồi thường được 221/223 hộ, còn 02 hộ với số tiền 270 triệu đồng để bồi thường dứt điểm khu đất 100ha (kinh phí 02 hộ còn lại đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn đầu năm 2019), dự kiến hoàn thành công tác bồi thường trong quý I năm 2019.
 • Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá 20ha: Tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, sử dụng Ngân sách thành phố (theo Công văn số: 1688/UBND-CNN), trong đó dự kiến:
 • Năm 2019: Thiết kế, thẩm tra và phê duyệt các hạng mục công trình, tổ chức rà phá bom mìn, nguồn vốn đầu tư khoảng 05 tỷ đồng.
 • Năm 2019 – 2020: Triển khai thi công các hạng mục công trình Cảng cá như cầu cảng, kè bảo vệ, nạo vét trước cảng, bãi tập kết thủy sản, văn phòng quản lý cảng, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc: 110 tỷ đồng.

–   Năm 2020 – 2021: Triển khai thi công Chợ cá như san lấp mặt bằng, nhà chợ, sạp chợ kinh doanh giao dịch thủy sản, văn phòng quản lý, bãi nhập hàng từ tàu đánh cá, bãi xuất hàng chuyển đi, hệ thống điện, nước, truyền thông, chiếu sáng và các công trình phụ trợ: vệ sinh, kỹ thuật, kho…): 385 tỷ đồng.

 • Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản 80ha:

Tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, nguồn vốn tạm ứng Ngân sách thành phố (theo Công văn số: 1688/UBND-CNN), trong đó bao gồm:

 • Năm 2019: Thiết kế, thẩm tra và phê duyệt các hạng mục công trình, tổ chức rà phá bom mìn, nguồn vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.
 • Năm 2019 – 2020: Triển khai thi công các hạng mục công trình (san lấp mặt bằng, đường nội bộ, cấp thoát nước…): 390 tỷ đồng.
 • Năm 2021: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục khác: 300 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư nêu trên căn cứ theo dữ liệu của Đơn vị tư vấn lập dự án năm 2013.

III.  CƠ HỘI ĐẦU TƯ DỰ ÁN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

 1. Cơ hội đầu tư dự án
 • Để đánh thức tiềm năng Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố cần có chủ trương đầu tư Cảng cá trước để tàu cá, nậu vựa, tiểu thương, thu mua cho doanh nghiệp chế biến lôi kéo bạn hàng về đây tạo được sự chú ý của đông đảo trong ngành chế biến thủy sản các nơi quan tâm chuyển hướng đầu tư thuê đất xây dựng mới hoặc di dời nhà máy chế biến vào Trung tâm Thủy sản, nậu vựa, tiểu thương và tàu bè khắp nơi về Cảng – Chợ cá giao thương mua bán. Đầu tư xây dựng Cảng cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản; Văn bản hợp nhất số 10/2016/VBHN-BNNPTNT và Nghị đinh số 17/2018/NĐ-CP, thì đầu tư Cảng cá Trung tâm Thủy sản giai đoạn hiện nay là có hiệu quả; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Nghị quyết Hội nghị lần tám của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Việc đầu tư Chợ cá (hệ thống chợ đầu mối thủy sản tại Điểm b, Khoản 3.2, Điều 1, Quyết định số 4963/QĐ-BCT ngày 15/12/2017 của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035) đảm bảo các kênh buôn bán và tiếp thị thủy hải sản mang tính cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố từng bước mở rộng với các tỉnh lân cận thành phố và trong toàn quốc, kể cả các nước trong khu vực. Chuyển các hệ thống buôn bán thủy hải sản truyền thống thành các hệ thống bán đấu giá cạnh tranh lành mạnh. Đảm bảo thông tin tiếp cận đầu vào nhanh chóng, công khai, chính xác và phong phú về tiếp thị hàng thủy sản, giá cả, công nghệ chế biến, bảo quản,… tới các đối tượng khai thác, bán buôn, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần ngành thủy sản. Giảm thất thoát sau khai thác đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn xử lý, chế biến, kinh doanh thủy hải sản và cung và cung cấp dịch vụ hậu cần cho các hoạt động đối với các phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Cung cấp cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ việc bốc dỡ và tiếp thị các loại thủy hải sản có giá trị cao, tiếp nhận nguyên liệu hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến xuất khẩu. Thiết lập các bộ phận dịch vụ hỗ trợ (bến cảng, kho chứa, bảo quản, thanh toán, khu nghỉ của ngư dân,…).
 • Xây dựng hạ tầng Khu chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp Cảng – Chợ cá tạo thành khu liên hợp thủy sản tập trung, thiết lập thị trường thủy sản mang tính cạnh tranh và có tổ chức tốt ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long. Tăng tính đồng bộ trong quy hoạch, tập trung các nhà máy chế biến thủy sản về cùng một đầu mối, bảo đảm chất lượng đầu ra của thủy sản. Doanh nghiệp chế biến thủy sản rất cần vị trí đầu tư gần sông, gần cảng, đường bộ thông thoáng kể cả môi trường xung quanh, Trung tâm Thủy sản là nơi các doanh nghiệp đang quan tâm, khi có điều kiện họ sẽ về đây đầu tư để hưởng được nhiều chính sách ưu đãi đầu tư sản xuất chế biến thủy sản giá trị gia tăng mang lại hiệu quả cao.
 • Đến thời điểm hiện nay có 02 Nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu thực hiện dự án (ngoại trừ Công ty Cổ phần Truyền thông Nông Thôn Việt đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được phản hồi), cụ thể như sau:

+ Công ty Cổ phần Bất động sản CT:

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Bất động sản CT (CT Land) có Công văn số 1618-18/CV-CT Group đề xuất tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Bất động sản CT có Công văn số 1219-18/CV-CT Group đề xuất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư.

Theo nội dung Công văn số 1618-18/CV-CT Group, CT Land đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn như: dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Leman Luxury Apartment, Dự án CT Plaza, Dự án I-home…

+ Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại DELTA:

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 15/TTr-DETAL ngày 12/9/2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại DELTA đề nghị thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố.

Theo nội dung Công văn số 15/TTr-DETAL ngày 12/9/2018, Công ty đã và đang thực hiện thi công một số công trình trọng điểm trên cả nước như Quốc lộ 1A, Hầm đường bộ Hải Vân, Khu nhà ở chung cư cao tầng cho sỹ quan, quan nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An…

Trên cơ sở có 02 Nhà đầu tư xin tham gia dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) nêu trên, Ban Quản lý Trung tâm thủy sản đưa ra một số giải pháp như sau:

 1. Một số giải pháp
  • Giải pháp thứ nhất: Sử dụng vốn Ngân sách đầu tư xây Cảng – Chợ cá trước theo Công văn số 1688/UBND-CNN

Ủy ban nhân dân Thành phố chi ngân sách đầu tư xây dựng Cảng cá trước để tạo niềm tin cho đối tác nghiên cứu tham gia vào đầu tư tiếp đến Chợ cá, khu Hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Từ đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản thu sếp, có kế hoạch chuyển hướng đến thuê đất đầu tư vào Trung tâm Thủy sản để xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu qua Cảng Hiệp Phước rất thuận lợi; Tiểu thương chợ Bình Điền, tiểu thương các nơi khác muốn có sạp (ô) chợ chính chủ và nhà đầu tư cũng muốn tham gia vào chợ (theo kiến nghị tại Công văn số 1509/SNN-TTTS ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tiếp đó, chi ngân sách hoặc tạm ứng ngân sách đầu tư xây dựng Chợ cá, Hạ tầng khu chế biến và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá Trung tâm Thủy sản.

 • Giải pháp thứ hai: Nhà tài trợ tài trợ dự án và được tham gia chương trình kích cầu của Thành phố
 • Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất cho chủ đầu tư theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7938/TNMT-QLSDĐ ngày 31 tháng 11 năm 2014.

+  Diện tích: 99,96ha;

+  Địa điểm: Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.  

 • Dự án Trung tâm Thủy sản thành phố được tham gia vào chính sách ưu đãi đầu tư, chương trình kích cầu của Thành phố;
 • Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho Nhà tài trợ (ngân hàng, công ty tài chính…) tham gia Dự án Trung tâm Thủy sản thành phố.
 • Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thay đổi Quyết định số 3371/QĐ-UB ngày 16/8/2002 về việc thành lập Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phù hợp với điều kiện vị trí đầu tư để tham gia với Nhà tài trợ.
 • Tìm kiếm Nhà tài trợ là không khả thi, vì năm 2014 cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) thuận tài trợ cho dự án. Tuy nhiên, phải đáp ứng các điều kiện của AFD đưa ra (Thành phố bảo lãnh vay, Chủ đầu tư phải chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước…). Ngoài ra, hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố có chủ trương xã hội hóa và cơ chế về quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư gặp khó khăn nên giải pháp thứ hai không có khả thi.
 • Giải pháp thứ ba: Chủ đầu tư kết hợp với Nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo hình thức này về phía Ban quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố sẽ tham gia 100ha (giá trị bồi thường làm vốn góp theo quy định hiện hành) làm cơ sở phân chia trên kết quả hoạt động kinh doanh, phía Nhà đầu tư góp vốn để xây dựng dự án Cảng – Chợ cá và dự án Hạ tầng khu chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố là đơn vị điều hành hoạt động Cảng cá.
 • Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố cùng với Nhà đầu tư điều hành khai thác Chợ cá, khu Hạ tầng chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá để Trung tâm Thủy sản hoạt động có hiệu quả về kinh tế và hài hòa lợi ích cho xã hội.

IV. KIẾN NGHỊ

Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố đề nghị Sở ngành, huyện Cần Giờ kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

 1. Dự án Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ là dự án có tính cấp bách, cần tiếp tục, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng công trình.
 2. Bổ sung quy hoạch Chợ cá vào Dự án theo định hướng phát triển ngành thương mại của Bộ Công thương tại Điểm b, Khoản 3.2, Điều 1, Quyết định số 4963/QĐ-BCT ngày 15/12/2017, nội dung: “Phát triển hệ thống chợ đầu mối thủy sản, các trung tâm trung chuyển và kho vận đảm bảo đáp ứng cho hoạt động lưu thông hang hóa nội địa và quốc tế”.
 3. Về phương thức đầu tư dự án:
  • Giao Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (nếu chọn Giải pháp thứ nhất):
 • Vốn ngân sách chỉ đầu tư Cảng – Chợ cá, văn phòng và thiết bị quản lý điều hành;
 • Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng khu chế biến thủy sản và cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá được ngân sách tạm ứng để thực hiện, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi trả lại ngân sách giao thuê đất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng đưa vào khai thác trước năm 2022.Trường hợp Ngân sách thành phố chưa có điều kiện đầu tư Cảng cá – Chợ cá, văn phòng và thiết bị quản lý điều hành; hạ tầng khu chế biến thủy sản và cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá;

Ủy ban nhân dân Thành phố xin chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố chuyển đổi từ dự án đầu tư công sang dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) (nếu chọn giải pháp thứ ba).

 • Trường hợp Ngân sách thành phố chỉ có điều kiện đầu tư xây dựng Cảng cá (khoảng 110 tỷ đồng, số liệu năm 2013), còn lại Chợ cá, khu Hạ tầng chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tư theo hình thứ đối tác công tư. Để thực thực hiện giải pháp này, Ủy ban nhân dân Thành phố xin chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố chuyển đổi từ dự án đầu tư công sang dự án theo hình thức đối tác công tư.

Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố đề nghị Sở ngành, huyện Cần Giờ kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận giải pháp này. Lý do: Do Ngân sách thành phố còn hạn chế và để phù hợp với Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu: “Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá”.

Trên đây là Đề án đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở ngành, huyện Cần Giờ kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Phát triển Cần Giờ là thành tựu để đời

Phát triển Cần Giờ thành khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sáp nhập Cần Giờ vào TP HCM là quyết định lịch sử

N.A.Tuan

Về đầu trang