Tìm kiếm

Dịch vụ

Dịch vụ hậu cần nghề cá

DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ

1. Tầm Nhìn Chiến Lược

Dịch vụ hậu cần thủy sản là một hoạt động phục vụ phát triển nghề cá, là “hậu phương” của kinh tế thủy sản. Yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa toàn ngành thủy sản từ khâu đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đều cần đến mạng lưới cơ sở kỹ thuật cung ứng các dịch vụ cho từng ngành nghề. Do vậy, đầu tư đúng mức cho hoạt động hậu cần nghề cá chính là đầu tư cho “cái nền” của chiến lược phát triển kinh tế thủy sản.

Công ty cổ phần Đóng tàu Bảo Duy ở âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

dongtaudanang

2. Dịch Vụ Hậu Cần Nghề Cá 

Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, chính là việc phát triển hệ thống hạ tầng hậu cần phục vụ khai thác hải sản bao gồm: cảng cá, bến cá, chợ cá; cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá; công nghiệp phát triển phục vụ khai thác hải sản; hệ thống thu mua và kinh doanh hải sản; các cơ sở chế biến hải sản; Các hoạt động hỗ trợ: thông tin ngư trường, nguồn lợi; công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Trên cơ sở đó sẽ tạo ra nhiều việc làm mới như dịch vụ thu mua trên biển, tiêu thụ cá tại các chợ, cung cấp đá ướp, xăng dầu, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền… góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo phát triễn kinh tế- xã hội.

tauvothep1_ccju

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tại Quảng Nam

CV 1610 tinh cap bach dau tu DA TTTS2198-UBNDTP-DA kiến nghị Bộ NN bổ sung kêu gọi vốn FDI (2021-2025)IMG_20210530_114117IMG_20210530_114140IMG_20210530_114218IMG_20210530_125209

Về đầu trang