Tìm kiếm

Dịch vụ

Dự án Cảng – Chợ cá

DỰ ÁN CẢNG – CHỢ CÁ

image1

– Thực hiện Quy hoạch Cảng cá Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ trong danh mục hệ thống Cảng cá Quốc gia tại Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; và chủ trương Thành ủy về đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố trong Chương trình hành động số 43-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngảy 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đã phê duyệt Quy hoạch 1/2000, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quy hoạch 1/500; và thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 20015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục đầu tư 02 dự án trực thuộc Trung tâm Thủy sản thành phố Dự án Cảng – Chợ cá và Hạ tầng Khu chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Khởi động đầu tư xây dựng Cảng cá trước để đánh thức tiềm năng Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững về kinh tế, xã hội, gắn liền bảo vệ chủ quyền và biển đảo Tổ quốc. Xây dựng ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp 4.0 có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

+ Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống; phát triển thị trường tiềm năng mới nổi và thị trường tiêu thụ trong nước.

+ Đảm bảo các kênh buôn bán và tiếp thị thủy hải sản mang tính cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố từng bước mở rộng với các tỉnh lân cận thành phố và trong toàn quốc, kể cả các nước trong khu vực.

+ Chuyển các hệ thống buôn bán thủy hải sản truyền thống thành các hệ thống bán đấu giá cạnh tranh lành mạnh.

+ Đảm bảo thông tin tiếp cận đầu vào nhanh chóng, công khai, chính xác và phong phú về tiếp thị hàng thủy sản, giá cả, công nghệ chế biến, bảo quản,… tới các đối tượng khai thác, bán buôn, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần ngành thủy sản.

+ Giảm thất thoát sau khai thác đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn xử lý, chế biến, kinh doanh thủy hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần cho các hoạt động đối với các phương tiện đánh bắt thủy hải sản.

+ Cung cấp cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ việc bốc dỡ và tiếp thị các lọai thủy hải sản có giá trị cao, tiếp nhận nguyên liệu hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến xuất khẩu.

+ Thiết lập các bộ phận dịch vụ hỗ trợ (bến cảng, kho chứa, bảo quản, thanh toán, khu nghỉ của ngư dân,…).

image2

CV 1610 tinh cap bach dau tu DA TTTS3656-UNNDCG13656-UBNDCG22198-UBNDTP-DA kiến nghị Bộ NN bổ sung kêu gọi vốn FDI (2021-2025)IMG_20210530_114117IMG_20210530_114140IMG_20210530_114218IMG_20210530_125209

Về đầu trang