Tìm kiếm

TÌM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nhà tài trợ

NHÀ TÀI TRỢ

1. TÀI TRỢ LÃI SUẤT ƯU ĐÃI (0% -> THẤP)

– Công ty Tài chính, Ngân hàng điều có thể nghiên cứu, xem xét tài trợ vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản bằng nhiều nguồn huy động trong và ngoài nước (ODA) căn cứ trên tiềm năng vị thế chiến lược của Trung tâm Thủy sản, ngành đánh bắt thủy sản ngoài biển, nuôi trồng thủy sản sông – biển cũng được Chính phủ quan tâm, kim ngạch xuất khẩu có chiều hướng tăng cả chất và lượng bền vững, kinh doanh ngành thủy sản có khả năng sinh lợi rất lớn nếu chúng ta đầu tư đúng tầm và đúng mức.

– Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận theo đề nghị của Sở Kế hoạch  – Đầu tư tại Công văn số 5948/SKHĐT-KT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về chuyển đổi dự án đầu tư Trung tâm Thủy sản theo hình thức xã hội hóa  kêu gọi đầu tư tham gia chương trình kích cầu của Thành phố.

Tien xu is

http://www.trungtamthuysantphcm.vn/wp-admin/customize.php?url=http://www.trungtamthuysantphcm.vn/doi-tac-cong-tu-ppp/

2. TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI HOẶC HOÀN LẠI DẦN

– Hiện nay, các nước phát triển đến tài trợ các nước kém và đang phát triển nguồn vốn đầu tư nhà máy công nghệ tiên tiến xử lý nước thải, để tạo ra năng lượng tái tạo nhất là chất thải của nhà máy chế biến thủy sản tập trung như Trung tâm Thủy sản.

– Trung tâm Thủy sản khi đi vào hoạt động, nơi đây cũng là hậu phương vững chắt của ngư dân đánh bắt trên biển vùng Nam – Trung Bộ, có rất nhiều đơn vị tổ chức, kinh tế cá nhân hỗ trợ nghiệp Đoàn nghề cá vươn khơi bám biển từ đó Trung tâm Thủy sản cũng được quan tâm như ngư dân, tàu cá  bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ở ngoài khơi./.

Dap heo dat is

Về đầu trang