Tìm kiếm

Dịch vụ

Nhiên liệu, nước đá

NHIÊN LIỆU, NƯỚC ĐÁ

1. NHIÊN LIỆU VÀ NƯỚC ĐÁ ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ

– Khai thác thủy sản nước ta trong những năm qua đã có những bước phát triển nhanh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. Trong hơn một thập kỷ qua công nghệ khai thác thủy hải sản đã có những thay đổi, các trang thiết bị trên tàu cá như máy bộ đàm, định vị, dò cá đã được trang bị hầu hết trên các tàu cá xa bờ tùy theo từng ngành nghề khác nhau.

tRAM XANG 1

– Tuy rằng sự gia tăng sản lượng thủy hải sản đã có bước chuyển mình lớn,  song chất lượng sau thu hoạch lại là vấn đề tồn tại mà ngành THS phải đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Hiện tại phương thức bảo quản sản phẩm sau khai thác phổ biến là dùng nước đá là chủ yếu, việc sử dụng phương thức cấp đông, sản xuất đá lạnh bằng nước biển ngay trên tàu chỉ đối với tàu lớn sản xuất dài ngày trên biển, loại tàu này không nhiều. Tình hình này dẫn đến những hao hụt sau khai thác ngày càng lớn, gây lãng phí nguồn lợi, giảmhiệu quả kinh tế.

Nuoc da cho thuy san

 

 

2. TĂNG CƯƠNG CHỨC NĂNG BẢO QUẢN TRÊN TÀU CÁ SAU KHAI THÁC

Để khắc phục tình trạng này chúng ta cần đánh giá các phương pháp bảo quản lạnh hiện tại nhằm giảm tổn thất sau khai thác thủy hải sản và tiến hành tìm kiếm áp dụng các giải pháp mới vào trong quá trình khai thác để khắc phục được những tổn thất và bảo quản tốt hơn sản phẩm sau đánh bắt hiện nay, tuy là bài toán khó, nhưng phải được xác định là ưu tiên hàng đầu và là giải pháp căn cơ, bền vững của ngành khai thác đánh bắt xa bờ.

Ham bao quan thuy san duoi tau

Nuoc da cho tau ca

Về đầu trang